آجیل بسته بندی

آجیل بسته بندی

نمایش سریع

آجیل بسته بندی هندوانه بزرگ ویژه یلدا

415,000تومان

آجیل بسته بندی  هندوانه بزرگ ویژه یلدا: آجیل شیرین : پسته خام + بادام خام ایرانی + بادام هندی خام + فندق خام + کشمش مویز + کشمش عسگری + انجیر خشکوزن خالص آجیل بدون بسته بندی : 1600 گرم آجیل شور : پسته شور + بادام ایرانی شور + بادام هندی شور + بادام کاغذی شور وزن خالص آجیل بدون بسته بندی : 1400 گرم..

نمایش سریع

آجیل شور چهار مغز با ظرف هندوانه کوچک ویژه یلدا

265,000تومان

آجیل شور چهار مغز با ظرف هندوانه کوچک ویژه یلدا :پسته + بادام + بادام هندی + بادام کاغذی وزن خالص آجیل بدون بسته بندی  : 900 گرم ..

نمایش سریع

آجیل شور چهار مغز جعبه ترمه فانتزی

500,000تومان

آجیل شور چهار مغز جعبه ترمه فانتزی پسته + بادام + بادام هندی + بادام کاغذی در بسته بندی ویژه ترمه فانتزی مخصوص هدیهوزن خالص آجیل  بدون بسته بندی : 1900 گرم..

نمایش سریع

آجیل چهار مغز شور با بسته بندی طرح هندوانه ویژه شب یلدا

515,000تومان

آجیل چهار مغز شور با بسته بندی طرح هندوانه ویژه شب یلداپسته + بادام + بادام هندی + بادام کاغذیوزن خالص آجیل بدون بسته بندی : 1950 گرم ..

نمایش سریع

آجیل چهار مغز گاری کوچک ویژه یلدا

340,000تومان

آجیل چهار مغز :پسته + بادام  + بادام هندی + بادام کاغذی وزن تقریبی آجیل خالص با اندازه کوچک  1000  گرم وزن تقریبی آجیل خالص با اندازه بزرگ  2000  گرم با بسته بندی مخصوص  آجیلی محمدی  ویژه شب یلدا ..

نمایش سریع

جعبه تزئینی شش خانه چوبی ( شیشه ای)

600,000تومان

جعبه تزئینی شش خانه چوبی ( شیشه ای)پسته گرم + بادام  گرم  + بادام هندی  گرم + گردو  گرم + کشمش مویز ... گرم + فندق ... گرموزن خالص آجیل  بدون بسته بندی : .... گرم..

نمایش سریع

جعبه چوبی طرح دار کوچک مخصوص کادویی

280,000تومان

جعبه چوبی طرح دار کوچک مخصوص کادویی ..

نمایش سریع

جعبه یک کیلویی آجیل چهار مغز فوق اعلا

226,000تومان

جعبه یک کیلویی آجیل چهار مغز فوق اعلا :پسته + بادام ایرانی+ بادام هندی + بادام کاغذی با بسته بندی کادویی ..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)