آجیل 

آجیل کیلویی

نمایش سریع

آجیل شور و شیرین فوق اعلا فله ای کیلویی

180,000تومان

آجیل شور و شیرین :مغز پسته خام + بادام شور ایرانی  + بادام هندی شور  + فندق خام  + گردو ایرانی + کشمش مویز + کشمش عسگری + توت بسته بندی ویژه آجیلی محمدی..

نمایش سریع

آجیل شیرین با پوست فوق اعلا

180,000تومان

آجیل شیرین با پوست فوق اعلا :پسته خام + بادام خام ایرانی + بادام هندی خام + فندق + گردو +کشمش مویز + کشمش عسگری ..

نمایش سریع

آجیل چهار مغز شور فوق اعلا فله ای کیلویی

226,000تومان

آجیل چهار مغز شور فوق اعلا  فله ای کیلویی  : پسته + بادام هندی + بادام کاغذی + بادام..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)